Liite on mahdollista jakaa tilaajille tai kaikkiin kotitalouksiin lehden ilmestymispäivinä.

Valittavanasi on seuraavat liitevaihtoehdot:

Irrallinen liite: Lehden välissä jaettava irrallinen liite
Kiinteä liite on osa lehteä. Kiinteässä liitteessä on minimissään neljä tabloidikokoista sivua.

Jakelualue Jakelu-
määrä
Kiinteä
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
4 s. 8 s. tabloidi 12 s. tabloidi 16 s. tabloidi 20 s. tabloidi
Tilaajajakelu 5 076 2 062 € 2 062 € 2 268 € 2 495 € 2 745 €
Isojakopäivät =
Täysjakelu, tilaajille ja
ei-tilaajille
12 800 2 062 € 2 062 € 2 268 € 2 495 € 2 745 €

Hinnat
•Painaminen esitepaperille +200 €
•Leikattu tabloidi +200 €
•Hinnat ovat nettohintoja ja niihin lisätään arvonlisävero