Liite on mahdollista jakaa tilaajille tai kaikkiin kotitalouksiin lehden ilmestysmipäivinä.

Valittavanasi on seuraavat liitevaihtoehdot:

  • Irrallinen liite: Lehden välissä jaettava irrallinen liite
  • Kiinteä liite on osa lehteä. Kiinteässä liitteessä on minimissään neljä tabloidikokoista sivua.
Jakelualue Jakelu-
määrä
Kiinteä
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
Irrallinen
liite
4 s. 8 s. tabloidi 12 s. tabloidi 16 s. tabloidi 20 s. tabloidi
Tilaajajakelu 2 548 1 285 € 1 285 € 1 414 € 1 555 € 1 710 €
Isojakopäivät=
Täysjakelu, tilaajille ja
ei-tilaajille
4 100 1 285 € 1 285 € 1 414 € 1 555 € 1 710 €

Hinnat
•Painaminen esitepaperille +200 €:
•Leikattu tabloidi +200 €
•Hinnat ovat nettohintoja ja niihin lisätään arvonlisävero