Liite on mahdollista jakaa tilaajille tai kaikkiin kotitalouksiin lehden ilmestysmipäivinä.

Valittavanasi on seuraavat liitevaihtoehdot
Irrallinen liite: Lehden välissä jaettava irrallinen liite
Kiinteä liite on osa lehteä. Kiinteässä liitteessä on minimissään neljä tabloidikokoista sivua.

 

 

Jakelu-
määrä
Tabloidi
4 sivua 8 sivua 12 sivua 16 sivua
Tilaajajakelu n 2500 1 285 € 1 285 € 1 414 € 1 555 €
Aluejakelu tilaajille ja ei-tilaajille n. 4100 1 285 € 1 285 € 1 414 € 1 555 €


Hinnat

Hinnat ovat nettohintoja ja niihin lisätään arvonlisävero