Alennukset ja sopimukset

Sopimusalennukset

Satakunnan Kansa (tai paikallislehti) myöntää alennusta sopimuksen volyymin nettoarvoon perustuvien taulukkojen mukaisesti (painettujen ja digitaalisten tuotteiden sopimusalennustaulukot). Alennuksen edellytyksenä on Satakunnan Kansan (tai paikallislehden) kanssa solmittu kirjallinen sopimus sekä ohessa määriteltyjen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien noudattaminen. Kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista.

Alennuksen perustana oleva sopimus voidaan sopia 3, 6 tai 12 kuukauden mittaiseksi. Alennus annetaan hyvityksenä laskutuksen yhteydessä. Alennusta ei myönnetä lisäpalveluveloituksista. Alennus lasketaan asiakkaan ilmoittelun nettoarvosta. Jos ilmoittelun nettoarvo jää sovittua alhaisemmaksi, Satakunnan Kansa (tai paikallislehti) veloittaa sopimuskauden jälkeen asiakkaalta sovitun alennusprosentin ja toteutuneen ilmoittelun alennusprosentin välisen erotuksen. Minimiveloitus on 35 €.

Kriteerit sopimus­­alennuksen saamiselle

  1. llmoitusvaraukset toimitetaan lehdelle aikataulujen mukaisesti. Niiden tulee sisältää kaikki se informaatio, joka takaa asiakkaalle sujuvan palvelun Satakunnan yritysasiakaspalvelun ja laskutuksen osalta. Mahdollisen ennakkovarauksen lisäksi tarvitaan myös kirjallinen toimeksianto, johon merkitään seuraavat tiedot: lehti, julkaisupäivämäärät, mainostaja, kampanjan nimi, sijoitus, koko, väri, toimeksiantajan ja aineiston toimittajan yhteystiedot.
  2. Ilmoitusaineisto toimitetaan lehdelle aineistoaikataulujen sekä teknisten vaatimusten mukaisina.
  3. Ilmoitusmateriaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista. Lisäksi osapuolten välisessä yhteistyössä noudatetaan sopimusta tietojen keräämisestä Alma Media –konsernin verkkosivuilta.
  4. Ilmoituslasku maksetaan lehdelle maksuehtojen mukaisesti.

Digitaalisten tuotteiden sopimusalennukset

€ / 12 kk Alennus %
2 000,00 € 5 %
5 000,00 € 10 %
10 000,00 € 20 %
15 000,00 € 25 %
25 000,00 € 30 %

 

Painettujen tuotteiden sopimusalennukset

Painettujen tuotteiden sopimusalennustaulukko
*minimi 2 ilmoitusta tai 500 €

Sopimuksen pituus / kk Ilmoituskappaleet
3 2 5 6 10 20 30 40
6 2 5 10 20 40 60 80
12 2 5 20 40 80 120 160
Alennuksen alaraja / €
500 5 %* 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
1 200 10 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
4 000 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
24 000 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %
80 000 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

Rivi-ilmoitukset ja kehysilmoitukset eivät kerrytä sopimussaldoa.

* Minimi kaksi ilmoitusta tai 500 euroa (ei koske rivi- eikä kehysilmoituksia)

Järjestöalennus

Myönnämme seuroille, yhdistyksille ja järjestöille 50 % alennuksen Seurat ja järjestöt toimivat -osastossa. Alennus ei koske rekrytointi-ilmoituksia.

Vaihtoilmoitukset

Vaihtoilmoitusalennus on Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille enintään 15 %.