Lisäpalveluiden hinnat

Hintoihin lisätään arvonlisävero
Lisäpalveluhinnoista ei myönnetä sopimusalennuksia
Yleisimmät lisäpalvelut € (minimiveloitus 20 €)
Ilmoitusvalmistus printin tuotteisiin
Ilmoitusvalmistus digitaalisiin tuotteisiin/ tunti 80
Ilmoituksen suunnittelupalvelu/ tunti 80
Isommat muutokset valmiisiin ilmoituksiin / tunti 80
Pienet muutokset valmiisiin ilmoituksiin (esim. puhelinnumeron tai päivämäärän muutos) 20
Ilmoitusaineiston esikäsittely/ tunti (esim. tiedonhaku internetistä, tekstinkäsittely ja puhtaaksikirjoitus) 80
Kärkimedia-ilmoitusaineiston muutokset/ tunti 80
Digikuva/ kpl 15
Lisävedostus A3/kpl tai sähköposti 10
Aineiston tai vedosten nouto, vienti tai kuvaus Porissa/ kpl 20
Omistusoikeuden siirto, printti-ilmoitukset
Vaihtoilmoitusten välityskulut/kpl/lehti 12
Laskun jakaminen/kpl/julkaisu 12
Maksumuistutus 5
Ulkomaisten suoritusten käsittelymaksu 20
Myöhästyneiden aineistojen veloitus, alkava h 100