Luovuus on yhdessä tekemistä, ongelmanratkaisua ja mokailua. Parhaat ideat sekä hykerryttävät että hävettävät.

Deadline kolkuttelee kalenterissa, uudet tehtävät uivat to do -listalle ja ideapankista on viimeisetkin hilut käytetty. Jotain pitäisi ideoida ja nopeasti, mutta tuntuu siltä, että luovuus on liuennut paikalta. Miten luoda luovuutta ruokkivat olosuhteet, jotta markkinoinnista saataisiin enemmän irti?

Luovuus edellyttää yhdessä tekemistä ja rohkeutta

Moka on lahja luovuudelle, toteaa Rakastajat-teatterin johtaja Angelika Meusel puheenvuorossaan Satakunnan Kansan Luovasti tuloksiin -tilaisuudessa. Tyhmältäkin tuntuvista ideoista voi syntyä yhdessä ideoiden jotakin merkittävää.

”Kun halutaan saada aikaiseksi jotain uutta, ei kannata dumpata heti omia tai toisten ideoita. Sen sijaan, että sanoo ei, tulisi sanoa juu, ja… viedä ideaa eteenpäin kuten improvisaatioteatterissa. Muistakaa olla yhdessä luovia”, Meusel neuvoo.

Porisperen tapahtumayrittäjä Harri Vilkunankin mukaan parhaat ideat sekä hykerryttävät että hävettävät samaan aikaan.

”Jos on fiilis, että tätä ei kehtaa kertoa, kyseessä on yleensä hyvä idea. Työskentelen pitkälti yksin, jolloin yhdessä tekemisen merkityksen luovuudelle huomaa helposti, kun joku on käymässä toimistolla. Parhaat ideat saavat alkunsa yhdessä”, kertoo Vilkuna.

”Luovuus on myös sitä, että näkee toisten ideoissa eteenpäin vietävää ja jatkaa siitä”, toteaa Julia Hannula Luova toimisto Pilkkeestä. ”On lohduttavaa, ettei tarvitse olla yksin kekseliäs.”

S-ryhmän markkinointisuunnittelija Katariina Ruohonen kokee organisaation eri liiketoimintayksiköiden ammattilaisten tietotaidon hyödyntämisen merkittävänä tekijänä vaikuttavan markkinoinnin taustalla.

”Teen asioita itse niin pitkälle kuin ymmärrän liiketoimintaa. Sitten kysyn apua eri osaajilta siihen, miten asia kannattaisi tehdä. Kaikki meidän 150 henkeä voivat olla luovia. Voin ottaa koppia ideoinnista, kun saan toiselta vaikka kolme sanaa”, hän avaa.

Luova idea ei päädy yhteiseen ideointiin, mikäli työntekijöillä ei ole rohkeutta tuoda esiin omia ajatuksiaan.

”Monesti ollaan liian varovaisia ja mennään perinteisellä linjalla sen sijaan, että oltaisiin rohkeita ja saataisiin ideoita joka puolelta organisaatiota. Asiakaskontaktissa jatkuvasti olevalla voi olla arvokasta tietotaitoa markkinoinnille”, kertoo Alinen yrittäjä Sami Hautamäki.

Deadline lähestyy – mistä idea paineen ja kiireen alla?

Toisinaan pakko on paras keino saada asia tehdyksi.

”Monesti se ei vaan mene niin, että hyviä ideoita tulisi juuri silloin, kun pystyy antamaan aikaa luovuudelle. Siksi täytyy olla myös maali, johon mennessä täytyy olla valmista. Toki on hyvä, jos olisi rauhallisempia suvantovaiheita, mutta luovuutta voi ruokkia myös esimerkiksi poistumalla hetkeksi työpöydän äärestä keittämään kahvia”, pohtii Hannula.

Ruohonen ja Hannula vinkkaavat myös seuraamaan, mitä muut omalta toimialalta ovat tehneet tai hakemaan ideoita esimerkiksi Pinterestistä. Aina ei tarvitse aloittaa alusta.

Milloin luova idea on valmis käytäntöön?

Tämä on ikuisuuskysymys mainostoimistoissa, toteaa Hautamäki.

”Kaikki ideat eivät voi edetä maaliin, mutta on hyvä tarjota asiakkaalle uusia ehdotuksia ja ideoita, sillä joistakin ehdotuksista voi jalostua niitä parhaita. Tärkeää on löytää tasapaino, jotta idea olisi riittävän hyvä, mutta ei veisi tuhottoman paljon resursseja.”

Kun oma idea täytyy myydä muille, vinkkaavat panelistit yksinkertaistamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi.

”Jotta idean voi esittää vakuuttavasti, helpottaa, ettei sen merkitystä tarvitse lähteä kovin kaukaa hakemaan”, pohtii Hannula.

Idean esittelyssä on hyvä tuoda esille, minkä ongelman se ratkaisee ja miten. Luovuus ei siis ole vain korkealentoista höttöä, vaan luova idea on pystyttävä perustelemaan konkreettisesti sen hyödyllisyyden kautta.

”Luovan suunnittelijan käyntikortissa voisi yhtä hyvin lukea ongelmanratkaisija”, toteaa Alma Median Kimmo Kuusisto.

Jotta luova suunnittelu etenisi oikeaan suuntaan, kannattaa Hautamäen mukaan suunnitteluvaiheessa olla tiiviisti yhteydessä asiakkaaseen:

”Aika ajoin tulisi kysyä asiakkaalta, että miltä idea hänen mielestään vaikuttaa ja mihin suuntaan jatketaan. Tällöin vältetään se, että viikkotolkulla väännetään projektia, joka sitten lopulta hylätään.”

Saavutettiinko luovalle toteutukselle asetetut tavoitteet?

Kun uusi kaupallinen idea on viety käytäntöön esimerkikiksi mainoskampanjana, on data oiva aisapari kampanjan vaikuttavuuden mittaamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen.

”Sosiaalinen media on helppo paikka kokeilla, miten luova idea käytännössä toimii. Esimerkiksi kahdesta eri kampanjasta saatavan datan pohjalta voidaan helpommin päätellä, kumpi toimii paremmin”, vinkkaa Hannula.

Kuusiston mukaan datalla ja analytiikalla on merkittävä rooli markkinoinnin pitkäkestoisessa kehittämisessä.

”Intuitiolla voidaan miettiä, miltä jokin asia näyttää, mutta datalla pystytään todentamaan, että markkinointi oikeasti toimii. Tämä takaa pitkäjänteisen tekemisen eivätkä perävalot vilku heti yhden kampanjan loputtua.”

Lisäksi Hautamäki vinkkaa hyödyntämään dataa myös prosessin alkupäässä eli luovan toteutuksen ideoinnin lähteenä.

”Tänä päivänä on helppoa kerätä tietoa ja hyödyntää sitä. Teemme tutkimustyötä selvittäen muun muassa asiakkaiden käyttäytymistä ja ihmisten mielipiteitä. Data antaa näin pohjan luovan toteutuksen eteenpäin viemiselle.”

Satakunnan Kansan järjestämässä Luovasti tuloksiin -tilaisuudessa keskusteltiin luovuudesta markkinoinnissa 15.5.2019.

Luovuuden herättelyä -puheenvuoron piti:
Angelika Meusel
, teatterinjohtaja, näyttelijä, valmentaja, Rakastajat-teatteri

Luovuuden olosuhteet, hyödyt ja haasteet -paneelikeskustelussa mukana olivat:
Harri Vilkuna, tapahtumayrittäjä, Porispere
Julia Hannula, yrittäjä, Luova toimisto Pilke
Katariina Ruohonen, markkinointisuunnittelija, S-ryhmä
Sami Hautamäki, yrittäjä, Aline – Creative Technology Studio
Kimmo Kuusisto, luova suunnittelija, Alma Media