Vaikuttavaa ja osuvaa koulutusalan mainontaa kohderyhmän määrittelyllä ja tunnettuuden lisäämisellä

Mitä oppilaitosten ja koulutusalan toimijoiden tulisi tehdä, jotta kohderyhmän kiinnostus heräisi? Miten mainonnalla voidaan vaikuttaa koulutusalan kohderyhmään?

Oppilaitosten yhteishaut lähestyvät. Keväällä oppilaitoksiin hakeutuvat ja opintoja pohtivat alkavat selvittää, mikä olisi heille sopivin opinpolku. Liikkeellä ovat nuorten lisäksi myös aikuisopiskelijat ja koulutustaan muutoin työnohella miettivät. Kiinnostuksen herättäminen ja vaikuttava mainonta kohderyhmälle suunnattuna on avain onnistuneeseen oppilaitosten mainontaan.

Herätä kiinnostus ja tavoittele isoa yleisöä – tunnettuudella on merkitystä

Kuva2

Kuten kaikilla toimijoilla, myös koulutusalan toimijoiden oppilaitoksien ja koulutusohjelmien tunnettuudella on merkitystä. Kerro laajalle yleisölle koulutusaloista, monipuolisesta tarjonnasta ja niistä asioista, joilla erotut muista toimijoista. Kun tunnettuus on kohdallaan, sen päälle on helppo rakentaa muuta toimivaa ja vaikuttavaa mainontaa.

Satakunnan alueen tavoittavin mediaperhe tavoittaa jopa 84 % alueen kuluttajista. Säännöllistä tunnettuutta on helppo lisätä esimerkiksi mainostamalla Opinnot & ura-erikoislehdessä: Koulutuksen ja työelämän teemoihin keskittyvä erikoislehti ilmestyy oppilaitosten yhteishakujen kynnyksellä. Lehti tarjoaa tulevaisuuden polkuja suunnitteleville nuorille ja heidän vanhemmilleen arvokasta tietoa koulutuksista ja erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista. Lehti ilmestyy 28.1.2015.

Lue lisää erikoislehdessä ilmoittamisesta

Kohdenna oikealle kohderyhmälle – oikealla viestillä

urheilija

Kohderyhmän määrittämisessä on tärkeää siirtyä miettimään yhä tarkempia ja osuvampia kohderyhmiä. Voiko kohderyhmiä olla vain yksi, vai onko  niitä useampia? Koulutusalan mainonnasta on mahdollista saada entistä vaikuttavampaa, jos viesti pystytään kohdentamaan yhä tarkemmin määritellylle ”opiskelijapersoonalle”. Voitko kohdentaa erilaisen viestin kohderyhmäsi sisällä sukupuolen mukaan, eri kiinnostusalueiden mukaan tai esimerkiksi perhetilanteen mukaan?

Alma Median verkostossa voit kohdentaa mainontaa useissa eri mediaympäristöissä demografiatietojen ja kiinnostusalueiden mukaisesti esimerkiksi urheilusta kiinnostuneille, 18-25-vuotiaille miehille Satakunnan alueella. Kohdennusvaihtoehdot voi määrittää vastaamaan oppilaitoksen kohderyhmiä ja tehdä osuvampaa mainontaa: täsmällistä ja kustannustehokasta viestintää.

Lue lisää Alma-verkostosta

Vaikuta myös läheisiin – isoihin päätöksiin osallistuu useampi

Sohvalla_perhe_tabletti_1280x720

Kuten sanottu, kohderyhmiä ei välttämättä ole vain yksi. Suuriin koulutukseen liittyviin päätöksiin osallistuu yleensä koko perhe. Voitko viestinnässäsi viestiä esimerkiksi vanhemmille? Mikä olisi heille suuntautuva viesti nuoren opiskelumahdollisuuksista?

Alma-verkoston kohdennuksilla tavoitetaan esimerkiksi Satakunnan alueen naiset, joilla on 12-18-vuotiaita lapsia. Satakunnan Kansa ja satakunnan paikallislehdet tavoittavat mainiosti tämän kohderyhmän.

Mieti uusia keinoja saada kohderyhmä kiinnostumaan – mielikuvaa rakennetaan mainonnalla

html5_esimerkit_1

Haluatko jo mainonnalla viestiä oppilaitoksenne moderniutta, edelläkävijyyttä ja idearikkautta? Mielikuva rakennetaan mainonnan avulla. Jo lähes puolet verkkolehtien kävijöistä käyttävät mobiililaitteita ja odottavat osallistavaa, kiinnostavaa ja huomiota herättävää mainontaa. Haluatko kerätä yhteystietoja suoraan bannerissa? Tehdä testin tai visailun siitä, mihin opintolinjalle potentiaalinen hakija soveltuisi?

Mainonnan uusilla työkaluilla tämä onnistuu tyylikkäästi ja arvoa tuottavasti. Rakenna mielikuva, joka on kiinnostava ja erottuu.

Lue lisää html5-mainonnasta

5. Kerro perustellen, miksi opiskelupaikka olisi juuri sopiva kohderyhmällesi

kakkupala_1280x720

Nykyajan trendi on suosittelu. Opiskelemaan hakevat haluavat tietää muiden opiskelijoiden uratarinoista, opintopaikasta, opettajista ja suuntautumisvaihtoehdoista. Kerro perustellen, esimerkkien, henkilökunta- ja opiskelija-esittelyjen avulla toiminnastanne. Jää mieleen asiantuntevana ja avoimena organisaationa. Sisältömarkkinoinnin keinoin voit kertoa enemmän asiantuntijuudesta ja osaamisesta esimerkiksi verkon advertoriaalilla Satakunnankansa.fissä.

Lue lisää advertoriaaleista

Tunnettuuden lisääminen, kohderyhmän yhä tarkempi määrittely ja oikeanlainen puhuttelu rakentavat pohjan vaikuttavalle koulutusalan mainonnalle. Mielikuvan luominen ja oman toiminnan perustelu asiantuntevilla esimerkeillä ja opiskelijaesittelyillä lisää kiinnostusta ja auttaa opiskelijoita ymmärtämään oppilaitoksen arvon.

Lue myös nämä